Перевірки стану обліку та оподаткування

Ініціативний огляд – перевірки фінансової звітності за ініціативи власників чи керівництва. За наслідками проведених робіт видається звіт з детальною інформацією щодо всіх виявлених відхилень і помилок. Перелік питань для детального вивчення погоджується індивідуально в процесі підписання договору.
Що важливо ?
діагностика чинної облікової моделі з виявлення проблемних зон та невідповідностей законодавству;
попередження потенційних помилок;
отримання аргументів для більш впевненого спілкування з податковими органами;
економія власних часу та ресурсів на ідентифікацію ризиків;
підвищення власного професійного рівня та обізнаності і, як наслідок, прийняття більш ефективних рішень.
керівника при оцінці ефективності діяльності фінансової служби;
власників для ухвалення важливих управлінських рішень;
потенційного інвестора, який приймає рішення щодо фінансових вкладень в підприємство.
Наш досвід:
перевірки стану фінансового обліку з наданням деталізованого звіту для власника та рекомендацій щодо покращення облікових процесів;
перевірки дотримання вимог податкового законодавства із реальною практикою вчасного виявлення помилок та уникнення підприємством потенційних штрафних санкцій;
проведення детального аналізу податкових ризиків, характерних для
діяльності підприємства;

Переваги для підприємства від перевірок стану обліку та оподаткування:

консультування з окремих облікових питань;
пошук відповідей на актуальні питання трудового законодавства.
Такий аудит є важливим інструментом для:

На разі набуває популярності процедура дью-ділідженс, яка є дотичною до ініціативного аудиту, але більше характерна для позиції інвестора. Дью-ділідженс здійснюється за напрямами: фінансовий, операційний, податковий, юридичний, маркетинговий. У фокусі нашої уваги – фінансовий та податковий дью-діли.