В цій книзі враховані всі зміни у вимогах до подання інформації у фінансовій звітності станом на кінець 2019 року та охоплює всі актуальні зміни Концептуальної основи фінансової звітності.
799 грн. ( від 3-х і вище знижка 10% )
Книга з МСФЗ
29 - 1 липня
Участь у курсі може бути зарахована, як захід із підвищення кваліфікації бухгалтерів та аудиторів за умови успішної здачі тесту
м. Одеса
Сергій Рогозний
ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗГІДНО МСФЗ
ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ - 2021
Людмила Горбуненко
Участь у вебінарі може бути зарахована, як захід із підвищення кваліфікації бухгалтерів та аудиторів за умови успішної здачі тесту
22 липня
13:00 - 15:00
консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку
Бухгалтерський Форум "Чарівний світ МСФЗ та податків"
8ЛЕКТОРІВ
Участь у форумі може бути зарахована, як захід із підвищення кваліфікації бухгалтерів та аудиторів за умови успішної здачі тесту
9 липня
З 11:00 до 22:00
розважальна програма
виступ гурту "Нові Люди"
Вебінар "Облікова політика" + книга "МСФЗ: короткий курс для практиків"
Введіть Ваші дані в поля
"АКРЕДИТОВАНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОСНАД"
Послуги
799 грн.

Книга з МСФЗ

від 3-х і вище знижка 10%
Авторський колектив: С. Я. Зубілевич, О. І. Мазіна, С. А. Рогозний, О. В. Карпачова, О. О. Дядюн

Посібник призначений для головних бухгалтерів, фінансистів та аудиторів, які складають, перевіряють або використовують фінансову звітність за МСФЗ у своїй професійній діяльності. Посібник стане у пригоді науковцям, викладачам та студентам вищих навчальних закладів, а також особам, які самостійно вивчають міжнародну практику ведення обліку та складання фінансової звітності.
ЗМІСТ:
Передмова
Глава 1. Вступ до МСФЗ
1.1. Походження МСФЗ. Їх застосування в Україні та світі
1.2. Концептуальна основа фінансової звітності
Глава 2. Складові фінансової звітності
2.1. Ідентифікація фінансової звітності
2.2. Звіт про фінансовий стан
2.3. Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід
2.4. Звіт про зміни у власному капіталі
2.5. Звіт про рух грошових коштів
2.6. Примітки до фінансових звітів
Глава 3. Загальна та нефінансова інформація у фінансовій звітності
3.1. Загальні характеристики суб’єкта, що звітує
3.2. Оцінка економічного середовища та здатності підприємства продовжувати діяльність
3.3. Виклад застосованих облікових політик та облікових оцінок
3.4. Облікові оцінки та виправлення помилок
Глава 4. Матеріальні та інші нефінансові активи підприємства
4.1. Основні засоби
4.2. Інвестиційна нерухомість
4.3. Нематеріальні активи
4.4. Необоротні активи на продаж та групи вибуття
4.5. Запаси
4.6. Біологічні активи
4.7. Орендовані необоротні активи
Глава 5. Фінансові інструменти
5.1. Загальні характеристики фінансових інструментів
5.2. Фінансові інвестиції підприємства
5.3. Гроші та їх еквіваленти
5.4. Кредити та позики
5.5. Оренда у обліку та звітності орендодавця
5.6. Оцінка фінансових ризиків та управління ними
Глава 6. Інші зобов’язання та забезпечення
6.1. Розрахунки з персоналом
6.2. Програми пенсійного забезпечення
6.3. Забезпечення, умовні зобов’язання та активи
Глава 7. Доходи, витрати та результати діяльності
7.1. Доходи від основної діяльності
7.2. Державні гранти
7.3. Собівартість та інші операційні витрати
7.4. Податок на прибуток
Глава 8. Додаткові вимоги до оцінок та розкриття у фінансовій звітності
8.1. Зменшення корисності активів
8.2. Справедлива вартість
8.3. Пов’язані особи
8.4. Валютні курси
8.5. Події після звітної дати
8.6. Операційні сегменти
Глава 9. Міжнародні стандарти про окремі види фінансової звітності
9.1. Перше застосування МСФЗ
9.2. Проміжна фінансова звітність
9.3. Основи складання консолідованої фінансової звітності
Додатки
Заходи з партнерами
Книга МСФЗ
Введіть Ваші дані в поля
Наші партнери
Ми пишаємося співпрацею з кращими представниками професії:
Щиро дякуємо всім нашим партнерам! Разом ми зростаємо та стаємо кращими!
Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України
Громадська професійна саморегульована, некомерційна організація, створена з метою відстоювання інтересів
представників бухгалтерської та аудиторської професій.
Напрями співпраці. Наші співробітники є членами ФПБАУ, а ТОВ «МІК «СТАРТ» вже традиційно виступає партнером заходів, які
організовує ФПБАУ. Крім цього радо проводимо семінари та вебінари на пільгових умовах для членів ФПБАУ.
http://www.ufpaa.org/
Асоціація платників податків України
Всеукраїнська громадська організація, основною метою діяльності якої є забезпечення сприятливого середовища
для ведення бізнесу, покращення ситуації із захисту прав та інтересів платників податків, сприяння прозорій діяльності органів державної влади.
Напрями співпраці. Із задоволенням беремо участь у заходах, що проводить АППУ для платників податків, в якості учасників та доповідачів, адже питання оподаткування – одне з найважливіших і серед наших послуг.
https://appu.org.ua/
Ліга: Закон
Компанія, що надає комплексну правову підтримку бізнесу, владі, суспільству через розробку інформаційно-правових та сервісних рішень.
Напрями співпраці. Наші співробітники – постійні автори електронних нформаційних видань Ліга: Закон (Вісник МСФЗ та Бухгалтер і Закон). Участь в інформаційних заходах Ліга:
Закон (зокрема, проведення вебінарів).
http:// ligazakon.ua/

Аудитор України
Фахове інформаційне видання для аудиторів.
Напрями співпраці. Наші співробітники є авторами статей, що знаходять почесне місце на сторінках видання.
http://www.auditorukr.com.ua
Практика МСФЗ
Професійне видання щодо практики застосування міжнародних стандартів фінансової звітності. Видання пропонує конкретні відповіді на запитання щодо
виконання вимог стандартів, що виникають не в теорії, а на практиці.
Напрями співпраці. Ділимося досвідом із застосування МСФЗ на сторінках видання.
https://ibuhgalter.net/ru/ifrs
Навчально-науковий інститут обліку, аналізу та аудиту УДФСУ
Головна мета діяльності Інституту – підготовка кадрів за рівнями для національної економіки в межах
реалізації освітніх, наукових і міжнародних програм Університету.
Напрями співпраці. Участь у наукових заходах, зокрема конференціях організатором яких є УДФСУ.
http://www.nusta.edu.ua/
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Місія університету здійснення вагомого вкладу у суспільний розвиток через дослідження, генерування нових знань, їх поширення та підготовку конкурентних фахівців і креативних особистостей.
Напрями співпраці. Участь у наукових заходах, організатором яких є КНЕУ, та наукова діяльність на кафедрах та в докторантурі вишу. Участь у наукових та практично-освітніх заходах Кафедри обліку та оподаткування, Факультету обліку та податкового менеджменту КНЕУ, а також сприяння працевлаштуванню випускників облікової спеціальності вишу.
https://kneu.edu.ua/
Ukrainian Business Forum
Об’єднує спікерів найвищого рівня з України та Європи. Традиційно є площиною для дискусій та обміну досвідом, а також знайомств з інвесторами та клієнтами.
Напрями співпраці. Компанія бере участь в роботі форуму, а Сергій Рогозний – один з топ-спікерів заходу.
https://ubf.international/uk/
Контакти:
+380992317576
+380634980986
+380968486185
Тетяна Пирог
t.pirog@start-in.com.ua
вул.Євгена Сверстюка 19 оф 302
м. Лівобережна
Форма зворотнього зв’язку
ПІБ
Телефон
Ваш e-mail
Питання до нас