Електронні платіжні засоби та їх законодавче регулювання

Криптовалюта як немонетарний актив підприємства