АГРАРНИЙ СЕКТОР НАЛОГОВА РЕФОРМА І ЗАКОН № 466.
15.12.2020 о 10:00 - 15:30
Величко Вікторія Влеріївна
Tilda Publishing
АГРАРНИЙ СЕКТОР НАЛОГОВА РЕФОРМА І ЗАКОН № 466.
15.12.2020 о 10:00 - 15:30
Величко Вікторія Влеріївна
Тетяна Шевцова
Сергій Рогозний
Актуальні питання застосування МСФЗ орендарем: оцінки, облік, оподаткування
17.12.2020 о 14:00 - 17:00
Tilda Publishing
ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗГІДНО МСФЗ
практичне навчання з курсу
СІЧЕНЬ
2021

16 годин
Tilda Publishing
ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ ПЕРЕХОДУ НА МСФЗ: ВІД "СТАНДАРТНОЇ" ТЕОРІЇ ДО СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
15.12.2020 о 10:00 - 15:30

Сергій Рогозний

Сергій Поліщук