Програма: «Актуальні питання застосування МСФЗ орендарем: оцінки, облік, оподаткування»
1. Договір оренди
- Сутність оренди
- Форма договору оренди
- Ключові умови договору оренди
- Визначення компоненту оренди в комплексних договорах
2. Первісні оцінки
- Обираємо дату першого застосування
- Визначаємо ставку дисконтування
- Визначаємо мінімальні фіксовані орендні платежі
- Строк оренди: за договором і не тільки
- 3 (три) способи розрахунку приведених орендних зобов’язань
- Що включається до вартості права з користування майном
3. Подальші оцінки та операції
- Подальша оцінка прав з користування майном
- Подальші розрахунки за орендним договором
- Поточні та капітальні витрати на утримання базового активу
- Змінні орендні та неорендні платежі
- Короткострокова та «малоцінна» оренда
- Призупинення розрахунків за договорами оренди
- Вплив covid-19 на орендні розрахунки
- Дострокове припинення орендного договору
4. Бухгалтерський облік орендних операцій у орендаря
- Бухгалтерські рахунки для обліку оренди
- Облік оренди з юридичною особою – неплатником ПДВ
- Облік оренди з юридичною особою – платником ПДВ
- Облік оренди з фізичною особою (не ФОП)
- Оренда земельних ділянок державної власності та ОМСВ
- Короткострокова оренди та малоцінних базових активів
- Облік оренди зі змінним компонентом
- Облік орендних договорів, укладених в іноземній валюті
- Облік модифікації оренди у орендаря
5. Подання та розкриття орендних операцій у фінансовій звітності 
- Подання орендних активів та зобов’язань у статтях балансу
- Розкриття інформації про облікові політики
- Інформація про порядок першого застосування МСФЗ 16
- Вплив «нової» оренди на потоки грошових коштів
- Деталізація інформації про орендні активи, зобов’язання та операції у примітках