Зміст теми: «Актуальні питання обліку та оподаткування за МСФЗ»
Ⅰ. Останні тенденції в обліку оренди за МСФЗ 16
Бухгалтерські рахунки для обліку оренди у орендаря
Облік оренди від фізичної особи (не ФОП)
Оренда земельних ділянок державної власності та ОМСВ
Облік оренди від платника ПДВ
Облік оренди зі змінним компонентом
Облік орендних договорів з інвалютним компонентом
Облік модифікації оренди у орендаря
Вплив covid-19 на орендні розрахунки

Ⅱ. Виручка та супутні витрати
Визначення моменту переходу ризиків
Розподіл ціни операцій у комплексних поставках
Накопичувальні та ретро-знижки
Три категорії традиційних витрат на збут, що підлягають аналізу
Ⅲ. Резерви та забезпечення
Резерв сумнівних боргів та очікуваних кредитних збитків
Уцінка запасів
Забезпечення, пов’язані з обслуговуванням клієнтів
Забезпечення під пільгові пенсії персоналу
Забезпечення за третенційно-судовою роботою


 IV. Трансфертне ціноутворення за підсумками 2020
Рекомендований алгоритм дій по закінченні звітного періоду.
Контроль і перевірки в умовах карантину.
Нові правила, нова звітність. Строки набрання чинності новацій.
Ділова мета в трансфертному ціноутворенні, конструктивні (приховані) дивіденди, ін.

V. Дисконтування
Дисконтування і облік за складними ставками.
Нюанси застосування технік дисконтування при веденні обліку за НП(С)БО та МСФЗ.
Податкові ризики при відображенні результатів дисконтування.
Припущення та судження при обґрунтуванні ефективної ставки відсотка.
Дисконтування довгострокових зобов’язань.
Дисконтування довгострокових фінансових активів.
Нюанси застосування технік дисконтування при обліку договорів операційної і фінансової оренди.

Лектори
Сергій Рогозний
Олена Харламова
Лариса Врублевська