Ключові дати переходу на МСФЗ, план-графік переходу на МСФЗ, облікова політика: причини коригувань

підготовча робота з переходу на облік і звітність за МСФЗ, розроблення шаблонів звітних форм

ведення бухгалтерського обліку за МСФЗ