Сергій Поліщук
аудитор, кандидат економічних наук
Член Ради Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ), Керівник комітету ФПБАУ з членства та етики, автор численних публікацій з питань практичного застосування МСФЗ

Податковий аспект переходу на МСФЗ:
Від "стандартної" теорії до судової практики

11:00 – 13:00

Сергій Рогозний

13:00 – 15:00
аудитор, консультант з МСФЗ
Член Ради Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ), керівник комітету ФПБАУ з фінансів та бюджету, автор численних публікацій з питань практичного застосування МСФЗ
27.10.2020
11:00 - 15:00
Дата вебінару
Час
Реєстрація на вебінар "Податковий аспект переходу на МСФЗ: Від "стандартної" теорії до судової практики"
Введіть Ваші дані в поля
Зміст вебінару
1. Трансформаційні коригування першої МСФЗ - звітності
Підстави для виникнення
Предметна класифікація
Розкриття у примітках до звітності
2. Коригування у необоротних активах
Малоцінка: списання, знецінення, переоцінка чи реклас?
Амортизація: методика, строки та вартості, що амортизуються 
Активи соціо-культурного призначення
Інвестнерухомість: завжди за справедливою
3. Коригування запасів
Уцінка та знецінення: методи відображення
Резерви та забезпечення під вибуття запасів
Врахування фінансового компоненту та інших цінових коригувань
4. Фінансові інструменти: від прийняття до списання з балансу
Безвідсоткові поточні та довгострокові запозичення
Запозичення на неринкових умовах
Операційні дебітори-кредитори
5. Виручка та супутні витрати
Момент визнання
Програми лояльності, що впливають на базу оподаткування
Три категорії традиційних витрат на збут
6. Оренда : приховані податкові наслідки
Нова структура та динаміка визнання витрат
Проблемні поліпшення та ремонти
Орендні поступки та канікули
7. "Перехідна" судова практика
Загальний огляд судової практики з питань МСФЗ
Динаміка та особливості процесів
Аналіз кейсів щодо оцінки фінансових інвестицій
Аналіз кейсів щодо справедливої вартості та джерел інформації
Курсові різниці та кваліфікаційні активи
Амортизація дисконту: до та після переходу на МСФЗ
Умовний актив або варіанти для оптимізатора
«Судова мантра» або знову дисконтування